2013. február 19., kedd

 

                                        Női együttlét
Nem vagyok szeparatista, de elődeink okosan gondolkodtak, amikor az egyházon belül a női bibliacsoportokat beindították. Ide ugyanis be lehet vinni sok olyat, ami egy férfi-női vegyes csoportban zavaró, unalmas lenne. És itt nem az érzelgősségre gondolok, hanem arra a másfajta lelki rezdülésre, amit amióta a világ, sokan megpróbáltak leírni, és ami a női szereppel összefügg.
Egyházmegyei szinten vasárnap egy ilyen női hangulatú délutánra kerül sor az egyházmegyei nőszövetségi elnökök társaságában.
A  mi gyülekezetünkből hárman megyünk erre az alkalomra. Úgy egyeztünk egymás között, hogy akik eljönnek, azok a csoportunkat képviselik, majd itthon beszámolnak arról, hogy milyen volt a rendezvény. Más alkalommal más személyek is mehetnek, igyekszünk egymást váltani, a feladatokat megosztani.
Részemről nagy a készülődés. Örömmel nézek eléje ennek a találkozónak. Ez ennek a periódusnak az egyik legizgalmasabb programja. Persze, mások is küszöbön vannak, itt helyben, a mi gyülekezetünkben: imacsoportot szeretnénk létre hozni, illetve Alfakurzust indítanánk be, ha lesz elég jelentkező.
Megnyugtat az, hogy ezeket a terveket imádságban már Isten elé vittük, és újból mindennek az alakítását az Úrra bíztuk.

2013. február 7., csütörtök

Mederben

 
 
A fenti kép a kovásznai ún. Lengő hídnál készült, városunk egyik sajátos helyszínén. Az olvadás következtében az utcákban sok helyen jég van, ami nehezíti a közlekedést. Idős testvéreink óvatosságból nem mozdulnak ki otthonaikból, hogy a baleseteket elkerüljék. Látogatásainkkal jelezzük, hogy nem feledkeztünk meg róluk, szeretettel gondolunk rájuk. Öröm volt a tegnap beszámolni két helyen is arról, hogy milyen csodálatos imahetünk volt januárban. Egyben a nőtestvérek üzenetét is átadhattam mindkét helyen.
Nagy élmény volt felkerekedni, a téli tájat figyelve az illető házakhoz eljutni. Belekóstoltam újból a kovásznai hangulatba, s a testvérekkel való találkozás is ennek jegyében zajlott.
A nagy lelki élmény után, amit az imahét jelentett így zökkenünk vissza az igazi mederbe, amelyben a gyülekezeti életnek folytatódnia kell. Ehhez megszokott tevékenységek tartoznak: kóruspróba, bibliaórák, vallásóra, kátéóra, istentiszteletek, cserkészet és természetesen a családlátogatás.
Ezek a megszokott tevékenységek mégis sok lelki élményt hordoznak, mert minden szinten minőséget adnak az életnek. Erre mi is csak azt tudjuk mondani, amit Pál apostol is megfogalmazott a Szentlélek ihletésére: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban! (Ef 1,3)