2014. május 17., szombat

Anyák napja a gyülekezetben


Az elmúlt vasárnap köszöntötték a vallásórás gyermekek az édesanyákat, nagymamákat. Későn sikerült feldolgozni a felvételeket, így most csak egy filmet töltök fel a gyermekek lelkes éneklésével.
A templomból kijövet szeretetvendégségben részesültünk a női bibliakörösök jóvoltából.
Remélem, mindenki jól érezte magát ezen az alkalmon, mert kellő igyekezet, lelkesedés állt minden mögött. Az édesanyák annyira társak lettek a műsor megszervezésében, hogy nekem még ilyenben eddig részem nem volt. Öröm az, hogy a kommunikáció lelkész és szülők között egyre jobban működik. Számomra ez egy nagy előre lépés. Istennek legyen hála ezért!


2014. május 16., péntek

Pusztinai hegytetőn...

...jaj, de hegytetőn - énekelték a pusztinai gyermekek a tegnap nekünk. Azóta is a fülemben van a szép, népi dallam.


Kirándulni voltunk. Körutat tettünk meg, melynek fő állomása Pusztina volt. A női bibliaórások közössége azért kívánkozott csángó vidékre, mert a csoportból csupán egy személy járt ott eddig.
Csodálatos volt az utazás, mert kedves kísérőnk nagyon sok újdonságot mesélt nekünk.
Rengeteget tudnék írni, de inkább képek segítségével mutatom be a kirándulást a kedves olvasóknak.
A sósmezei világháborús emlékmű és temető. Szomorú, hogy milyen mostoha sorsa jutott. Nálunk még a halottakat is elrománosítják.

Az aknavásári kolostortemplomban dúl a sötétség, pedig nem ortodox, hanem görög-katolikus.
Pusztinán Nyisztor Ilona fogadott bennünket nagy szeretettel.Itt a dombra épült templomhoz visz bennünket, ahol csodálatos szentes énekeket adott aztán elő nekünk.


Ebéd után indultunk vissza a Gyimeseken át. Itt az ezeréves határnál nézelődtünk.
 

A csíksomlyói zárda belső udvarán a napórák nyűgöztek le bennünket.
 


2014. május 11., vasárnap

A Zsoltárok könyvéról szóló sorozat...

...a végéhez érkezett. Pár hónapon keresztül kb. 10 zsoltárt emeltünk ki ebből a csodálatos könyvből, és azokat tanulmányoztuk a női bibliakörösökkel. Isten áldásaként az együttléteket jellemző kellemes hangulat valóban alkalmas volt arra, hogy Istenhez kerüljünk közelebb, az Ő megismerésében haladjunk előbbre.
A bibliaórákon elhangzottakat egy kisebb füzetbe összegyűjtöttem, és a záró alkalmon a szép számban megjelenő testvéreknek átnyújtottam.
A tavaly hasonló módon zártuk a Jézus példázatairól szóló sorozatot. Akkor a kiadott kis füzet nagy sikernek örvendett a csoporttagok körében. Most is jut a kiadványból mindazoknak, akik a mi csoportunk szemszögéből nézve is hajlandóak a Zsoltárok könyvének megismerésében előbbre jutni.