2018. szeptember 28., péntek

Imádság és hittan

Új tanév kezdődött, hittanos alkalmakra várjuk a gyermekeket szombatonként.
A múlt héten az imádságról tanultunk. Ilyen lappal mentek haza a résztvevők:
Az ötlet az egyik bibliakörös nőtől jött, akit meglátogattam nemrégiben. Ő mutatta meg azt az imát, amit leírt és a vitrinbe kitett, mert nem szeretné elfelejteni. Minden nap este és reggel azokkal a szavakkal fordul Istenhez.
Most már a hittanosoknak is van, amire nézniük, hogy ne feledkezzenek el imádkozni.
Szeretettel várjuk azokat, akik szívesen tanulnak, készek gyarapodni lelkiekben, esetleg az angol szókincsüket is szívesen gyarapítanák.
A továbbiakban angol imádságot is tanulunk együtt, hiszen ilyen utasítást kaptunk: "a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." 2Pét 1,52018. augusztus 22., szerda

A 3. nap

Szokásos kör az udvaron. Most játszunk, és nem tornázunk.
Bálám történetéről beszélgetünk. Sokan nem ismerték, és most szívesen merülnek el az üzenet megfejtésébe.


 Benn megy a játék:


 ...és a tanulás is!


A lányoknak egyre jobban megy a kíséret. Napokig ezt gyakorolták Szovátán.💗

Jól fog a segítség a vagdosásnál is!

Csilla nagyon sokat segített! Köszönet az áldozathozatalért!👍


És a Nagyok....hát jó, hogy vagytok nekünk!

Bibi adott ma hangot Gugunak. Levike volt a társa. Nagyszerűen sikerült! 
Most fáradt vagyok, több képet nem töltök fel. Megyek pihenni, mert holnap is várjuk a gyermekeket!🙈

2018. augusztus 20., hétfő

Áron is...

...megvegyétek az alkalmakat!

Amint ígértük, két csoportban hangzott el a tanítás. A nagyok kint maradtak Iringóval, és így tanultak arról, hogy mikét szerzett Ábrahám feleséget a fiának, Izsáknak.
A kisebbekkel bent elevenítettük meg ezt a történetet.
Aranymondást is tanultunk Csilla tanítónéni segítségével:
Az idő nagyon gyorsan eltelt, a fiatalok segítettek a kézimunka elkészítésében.
Holnap - D.v. -  folytatódik a program újabb szép és üzenetben gazdag történettel!

2018. augusztus 16., csütörtök

Készülünk a vakációs bibliahétre

Így hát elkészültek a szórólapok, és sok helyen már a postaládába is kerültek. Reméljük, örömmel fogadják a címzettek.
Az első plakátom így sikerült:

Hálás vagyok az Úrnak a munkatársakért, akik szívesen szolgálnak és értenek a gyermekek nyelvén.
A nagyobbakat is meghívtuk. Velük külön csoportban foglalkozunk. A helyszín alakulóban.
Anyukákat is szívesen látunk, akik babáikkal besétálnak. Legyen igazi átjáróház a parókia udvara!
Gondoskodunk finomságokról, meglepetésekről! :)

U.i.. Hálatelt szívvel fogadtam az elmúlt napokban azt a sok igei bátorítást, testvéri törődést, amely a családi bajok közepette érkezett el hozzánk. Nagy az ÚR irántunk való szeretete!

2018. június 28., csütörtök

Az időjárásról

Hollandiai barátaink imaközösségbe jártak. Vilmosért is ez a csoport imádkozott, amikor élet-halál között volt. Megtapasztaltuk a csodát: a fiúnk meggyógyult, immár 12. életévét tölti.

De a barátaink azt is elmesélték, hogy mi történt az imaközösséggel. Egy idő után kevesebben jártak, és amikor már csak öten voltak, akkor előjött a kérdés: vajon nem kell feladni?

Elkezdtek erről beszélgetni, és akkor jöttek rá, hogy már nem is öten vannak, hanem hatan. Ott a gonosz a maga tanácsával. És erre azt mondták: nem kérünk belőle.

Az áldás esőként is hullhat, de nem ez határozza meg a napot! Emellett még sok tényező van, amit mi alakíthatunk. Rajtunk is múlik, miből mit hozunk ki.😉


2018. június 26., kedd

Nyári találkozások

Az iskola szorításából kiszabadulva vágytunk már arra, hogy lelkileg feltöltekezzünk. Az iskola nemcsak a gyermekeket terhelte le, hanem bennünket, szülőket is.
Milyen nagy öröm volt elmenni azokra a rendezvényekre, amelyekre vártak bennünket e hónapban.
Ivóban újból együtt lehettünk ismerősökkel, akiktől távol élünk, ritkábban találkozunk. Akikkel olyan jó mégis a találkozás, mert hitbeli érdeklődésünk ugyanaz. Jó baráti táraságban lehettünk egy hosszú napon át, s a meleg ellenére az erőnk nem fogyott el, mert lelkileg megerősödtünk. Csak amikor az autót leparkoltam, láttuk meg a duzzadt lábon, hogy sok volt az ülés, utazás együtt. Másnapra minden helyre jött.
Aztán a következő hétvégén Nagygalambfalvára mentünk előadást tartani. Lajossal együtt készültünk Jónás könyvéből. Az előadás címe: Élet, igazság és remény, háttérben ott volt a küldetés kérdése, a komfortzónából nehezen kimozduló hívő tépelődése. Jónás neve galambot jelent, így a helyhez is alkalmazkodtunk :)
A templomot kedves ismerősünk mutatta be zamatosan. Nagyon megtetszett az egész családnak az Isten háza, benne különösképpen a dupla karzat. Rajtam kívül itt foglaltak helyett a családtagok, és én igyekeztem őket lencsevégre kapni. Ez sikerült:
Ha valaki nem járt még a nagygalambfalvi templomban, látogasson el esetleg a nyáron. Freskói alapján is különleges, nőket előtérbe állító épület. Érdemes megkeresni azt a padot, amelyen az alábbi rajz áll:
Szerelmesének rajzolta a freskókat készítő szász mester. Annak a nagygalambfalvi lánynak, aki oda szokott ülni a templomban.
Drága barátném mosolyogva azt kérdezte: A jövő hétvégén hol találkozunk? Mert két hétvégén adatott ez meg, köszönet ezért az Úrnak.
Ma újból sok drága emberrel találkoztunk Alsócsernátonban a nőszövetségi konferencián. Nagy nehezen sikerült  csoportunknak az alábbi fénykép:
Szeretettel hozzuk azoknak, akik nem lehettek velünk a bibliaórás közösségből.
Most újabb kihívások előtt állunk, azon fáradozunk, hogy a szombati rendezvény jól sikerüljön. Legyen részünk áldott találkozásban egymással és az örökkévaló Úrral a megterített asztalnál a Deák-kertben Kovásznán!

2018. május 19., szombat

Áldott Pünkösdöt!

"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." ApCsel 1,8