2014. január 21., kedd

Olvasmányok 2014-ben

A templomba jövő emberek az elmúlt hetekben szinte minden alkalommal valamilyen kiadvánnyal mehettek haza. Karácsonyban az ünnepi Szőlőtő (gyülekezeti újság) példányát vihették haza, január első vasárnapján pedig a közgyűlést követően az Út, igazság, élet című füzetecskét vehettük át a kijáratnál.

Immár a harmadik esztendeje annak, hogy az évi tevékenységeket összefoglaljuk, és a gyülekezeti tagok számára kiadjuk. Ebben a kiadványban a gyülekezet anyagi helyzetéről is szó esik, valamint az adományok összegét is közöljük.
Vasárnapra pedig elkészült az újabb Szőlőtő, mivel vasárnap este elkezdődött az egyetemes imahét.
Első este a belvárosi gyülekezet dalárdája lépett fel, szerdán gyülekezetünk kamarakórusa, a Hozsánna fogja Istent dicsőíteni körünkben (lelkészek névsorát ld. a honlapon).
A változatosság kedvéért más irományokat is hozzáférhetővé tettünk az érdeklődőknek. Régóta szembesülünk azzal a kéréssel, hogy nincs keresztyén olvasnivaló, amit megvásárolhatnának maguknak az érdeklődők. Hála Istennek, presbiter testvérünk megkapta a megfelelő embereket a könyvek kedvezményes beszerzéséhez, így most kis összegekért bőven lehet válogatni a kijáratnál keresztyén irodalmat.
Én is csemegéztem a kínálatból. Nagy örömmel olvastam az alábbi könyveket:


Azóta a női bibliakörösöknek is bemutattam, mert véleményem szerint, ha valaki valami jóra bukkan, kár azt nem megosztani.
Az első nőszövetségi bibliaórán sorozatot indítottunk a Zsoltárok könyvéről. A bevezető után az első zsoltárt mutattam be, és zsoltárfeldolgozásokat hallgattunk meg. (Milyen jó, hogy a vetítő segítségével a hanghoz képet is tudunk kapcsolni!)
A vallásórás évad is jól kezdődött. Nem lankadt az érdeklődés a vakáció után sem, hála legyen Istennek!
A következő hétvégén pedig kórusunkkal Maros megyébe utazunk szolgálni - ha Isten is úgy akarja. Addig is itt Kovásznán minden este alkalmunk van igehirdetést hallgatni. Vasárnap estétől ugyanis a központi gyülekezet imahetére vagyunk mindannyian hivatalosak. Kitartást és sok áldást az Igét szerető testvéreknek!