2018. szeptember 28., péntek

Imádság és hittan

Új tanév kezdődött, hittanos alkalmakra várjuk a gyermekeket szombatonként.
A múlt héten az imádságról tanultunk. Ilyen lappal mentek haza a résztvevők:
Az ötlet az egyik bibliakörös nőtől jött, akit meglátogattam nemrégiben. Ő mutatta meg azt az imát, amit leírt és a vitrinbe kitett, mert nem szeretné elfelejteni. Minden nap este és reggel azokkal a szavakkal fordul Istenhez.
Most már a hittanosoknak is van, amire nézniük, hogy ne feledkezzenek el imádkozni.
Szeretettel várjuk azokat, akik szívesen tanulnak, készek gyarapodni lelkiekben, esetleg az angol szókincsüket is szívesen gyarapítanák.
A továbbiakban angol imádságot is tanulunk együtt, hiszen ilyen utasítást kaptunk: "a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." 2Pét 1,52018. augusztus 22., szerda

A 3. nap

Szokásos kör az udvaron. Most játszunk, és nem tornázunk.
Bálám történetéről beszélgetünk. Sokan nem ismerték, és most szívesen merülnek el az üzenet megfejtésébe.


 Benn megy a játék:


 ...és a tanulás is!


A lányoknak egyre jobban megy a kíséret. Napokig ezt gyakorolták Szovátán.💗

Jól fog a segítség a vagdosásnál is!

Csilla nagyon sokat segített! Köszönet az áldozathozatalért!👍


És a Nagyok....hát jó, hogy vagytok nekünk!

Bibi adott ma hangot Gugunak. Levike volt a társa. Nagyszerűen sikerült! 
Most fáradt vagyok, több képet nem töltök fel. Megyek pihenni, mert holnap is várjuk a gyermekeket!🙈

2018. augusztus 20., hétfő

Áron is...

...megvegyétek az alkalmakat!

Amint ígértük, két csoportban hangzott el a tanítás. A nagyok kint maradtak Iringóval, és így tanultak arról, hogy mikét szerzett Ábrahám feleséget a fiának, Izsáknak.
A kisebbekkel bent elevenítettük meg ezt a történetet.
Aranymondást is tanultunk Csilla tanítónéni segítségével:
Az idő nagyon gyorsan eltelt, a fiatalok segítettek a kézimunka elkészítésében.
Holnap - D.v. -  folytatódik a program újabb szép és üzenetben gazdag történettel!

2018. augusztus 16., csütörtök

Készülünk a vakációs bibliahétre

Így hát elkészültek a szórólapok, és sok helyen már a postaládába is kerültek. Reméljük, örömmel fogadják a címzettek.
Az első plakátom így sikerült:

Hálás vagyok az Úrnak a munkatársakért, akik szívesen szolgálnak és értenek a gyermekek nyelvén.
A nagyobbakat is meghívtuk. Velük külön csoportban foglalkozunk. A helyszín alakulóban.
Anyukákat is szívesen látunk, akik babáikkal besétálnak. Legyen igazi átjáróház a parókia udvara!
Gondoskodunk finomságokról, meglepetésekről! :)

U.i.. Hálatelt szívvel fogadtam az elmúlt napokban azt a sok igei bátorítást, testvéri törődést, amely a családi bajok közepette érkezett el hozzánk. Nagy az ÚR irántunk való szeretete!

2018. június 28., csütörtök

Az időjárásról

Hollandiai barátaink imaközösségbe jártak. Vilmosért is ez a csoport imádkozott, amikor élet-halál között volt. Megtapasztaltuk a csodát: a fiúnk meggyógyult, immár 12. életévét tölti.

De a barátaink azt is elmesélték, hogy mi történt az imaközösséggel. Egy idő után kevesebben jártak, és amikor már csak öten voltak, akkor előjött a kérdés: vajon nem kell feladni?

Elkezdtek erről beszélgetni, és akkor jöttek rá, hogy már nem is öten vannak, hanem hatan. Ott a gonosz a maga tanácsával. És erre azt mondták: nem kérünk belőle.

Az áldás esőként is hullhat, de nem ez határozza meg a napot! Emellett még sok tényező van, amit mi alakíthatunk. Rajtunk is múlik, miből mit hozunk ki.😉


2018. június 26., kedd

Nyári találkozások

Az iskola szorításából kiszabadulva vágytunk már arra, hogy lelkileg feltöltekezzünk. Az iskola nemcsak a gyermekeket terhelte le, hanem bennünket, szülőket is.
Milyen nagy öröm volt elmenni azokra a rendezvényekre, amelyekre vártak bennünket e hónapban.
Ivóban újból együtt lehettünk ismerősökkel, akiktől távol élünk, ritkábban találkozunk. Akikkel olyan jó mégis a találkozás, mert hitbeli érdeklődésünk ugyanaz. Jó baráti táraságban lehettünk egy hosszú napon át, s a meleg ellenére az erőnk nem fogyott el, mert lelkileg megerősödtünk. Csak amikor az autót leparkoltam, láttuk meg a duzzadt lábon, hogy sok volt az ülés, utazás együtt. Másnapra minden helyre jött.
Aztán a következő hétvégén Nagygalambfalvára mentünk előadást tartani. Lajossal együtt készültünk Jónás könyvéből. Az előadás címe: Élet, igazság és remény, háttérben ott volt a küldetés kérdése, a komfortzónából nehezen kimozduló hívő tépelődése. Jónás neve galambot jelent, így a helyhez is alkalmazkodtunk :)
A templomot kedves ismerősünk mutatta be zamatosan. Nagyon megtetszett az egész családnak az Isten háza, benne különösképpen a dupla karzat. Rajtam kívül itt foglaltak helyett a családtagok, és én igyekeztem őket lencsevégre kapni. Ez sikerült:
Ha valaki nem járt még a nagygalambfalvi templomban, látogasson el esetleg a nyáron. Freskói alapján is különleges, nőket előtérbe állító épület. Érdemes megkeresni azt a padot, amelyen az alábbi rajz áll:
Szerelmesének rajzolta a freskókat készítő szász mester. Annak a nagygalambfalvi lánynak, aki oda szokott ülni a templomban.
Drága barátném mosolyogva azt kérdezte: A jövő hétvégén hol találkozunk? Mert két hétvégén adatott ez meg, köszönet ezért az Úrnak.
Ma újból sok drága emberrel találkoztunk Alsócsernátonban a nőszövetségi konferencián. Nagy nehezen sikerült  csoportunknak az alábbi fénykép:
Szeretettel hozzuk azoknak, akik nem lehettek velünk a bibliaórás közösségből.
Most újabb kihívások előtt állunk, azon fáradozunk, hogy a szombati rendezvény jól sikerüljön. Legyen részünk áldott találkozásban egymással és az örökkévaló Úrral a megterített asztalnál a Deák-kertben Kovásznán!

2018. május 19., szombat

Áldott Pünkösdöt!

"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." ApCsel 1,8
2018. május 9., szerda

Vasárnap keresztyén zenével

Isten kegyelméből vasárnap újból a szovátai Sószórók zenekar tagjait hallgathatjuk gyülekezetünkben.

Íme a meghívó:
Emlékezetes alkalmak voltak azok, amikor körünkben felléptek a tavaly (ld. itt), valamint az első alkalom 2014 adventjében.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

U.i. Az együttes egyik tagjával nemrégiben a Sóvidék tévében készült interjú. ld. itt

2018. május 4., péntek

Erdővidéken jártunk

A kirándulásoktól állandóan valami boldogságot, érdekességet várunk el, valamilyen örömről, eseményről ábrándozunk. Ezért vonzó a kirándulás. Azt kívánjuk, ebben az örömben legyen részetek a nap folyamán. Jó utat! Isten legyen veletek! -
 írta korán reggel a barátnőm, és én felolvastam az egész csoportnak, hiszen a jókívánság mindannyiunknak szólt.Induláskor igét is olvastunk: "Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a ház ura....ha váratlanul megérkezik, nehogy alva találjon titeket!" (Mk 13,35-36) Így szólt az isteni figyelmeztetés is hozzánk. Évike néni imája következett, amiért nagyon hálásak voltunk neki. Hálát adott a lehetőségért, a súlyos betegségből felépült Jutka jelenlétéért, és kérte a segítséget a nap folyamán az Úrtól. Ekkor elhagytuk Kovásznát, és elindultunk Erdővidékre.
Szárazajtán volt az első megállónk.
Másodjára jöttem ide, csodálatos élmények hoztak ide vissza. (ld. itt)
Balázs-Bandi Anna tiszteletes asszonyt, Szárazajta szülöttjét kértük meg, hogy meséljen a faluról.


Este az egyik gyermekem megnézte, hogy mit rögzítettem a nap folyamán. Szomorúan jött ki a szobájából, mert az egykori történések sokkolták.
Mi is szomorúan emlékeztünk vissza Szárazajta egykori áldozataira, akiket barbár módon végeztek ki a gárdisták az iskola udvarán. Emlékül koszorút hagytunk az emlékműnél.

Bementünk az iskolaudvarra is, ahol a tanárok is szeretettel fogadtak. Ekkor már a szárazajtai lelkész, Kelemen-Karikás Árpád is csatlakozott hozzánk. A csoport tagjai örömmel ismerték fel a januári vendégigehirdetőt, benn pedig a tanárok mondták, hogy emlékeznek a szolgálatomra.
Az iskola egykor az egyházé volt. A szüneteket továbbra is kis harang jelzi.

Elsétáltunk a templomhoz ahol a lelkipásztorok névsorát nézve két kovásznai születésű Gocz nevezetűt találtunk, apát és fiát.

Az imateremben elfogyasztott kávé után Kisbaconba mentünk, a Benedek Elek emlékházhoz.
Sokan mesélték, hogy iskolás emlékeket elevenített fel bennük a hely, de azért jó volt egy kicsit újból Elek apó házában üldögélni.


Innen átsétáltunk a vízimalomhoz, ahol különleges élményekben volt részünk. Na nem a vízimalom miatt! A tulajdonos idős néni egyik társunkra ráripakodott, hogy vigyázzon, mert jön a kutya, megharapja és neki gyűlik meg a baja:)
Illedelmes kérdésemre, hogy bejöhetünk szétnézni, azzal válaszolt, hogy megkérdezte, tudok-e olvasni. Elnéztük a néninek, aki időközben kedvesebb lett. Még virágot is adott az egyik társunknak.

A Bodvaj felé vezető úton nem tértünk le idejében, így kerültünk el Hermányba. Sebaj, mert a sofőr elismerte tanácstalanságát és a GPS megmutatta, hogy merre kell mennünk.
A vashámornál kényelmesen elhelyezkedtünk a padokon. Csak mi voltunk ott, és olyan jó volt elővenni a finomságokat. De jó volt hallgatni Ibolyának a beszámolóját Gábor Áron ágyúöntői munkája kapcsán.

És lett ágyú. Olyan amelyikkel már harcba lehetett menni.
Egykor 21 ház állott ezen a részen, ma csak a temető árulkodik erről.


Egy órányit időztünk a gyönyörű környezetben, aztán elindultunk Miklósvár felé. Ideje volt ebédelni. A Kálnoky-birtokon már terítették számunkra az asztalokat.A vendégháznál más turistákhoz vannak szokva, ezért bennünket is finom borral kínáltak. Egyesek pohara üres maradt, de a kép kedvéért magasba emelték ők is. Egészséget!


Aztán lesétáltunk a kastélyhoz, amit a Kálnoky család nem igényelhetett már vissza, csupán 50 évre bérelheti azt.


Integetés az egyik bástyából:

Ami nekem különösképpen tetszett:

Belül úgy éreztem, jobb ha nem fényképezek. Csak csodáltam a rendezettséget és a pompás bútorokat. Azt mesélik, Kálnoky gróf szenvedélyes gyűjtő. Valóban egy-egy darab nagyon különleges. Mint ez a tükör is, amely előtt engedelemmel próbálkoztunk fényképeződni.

Egyre fáradtabban mentünk tovább Miklósvárról, Uzonkafürdőn mégis megálltunk.
Gyönyörű itt is a táj, de eligazodni nehéz. Kezdetben álldogáltunk a fürdőnél, ahol a következőkben
volt részünk: 
Editke próbálta felidézni, hogy egykor milyen látnivalók voltak itt, de ő is leginkább a távolabb levő kempingezőre emlékezett. Közben megbátródtunk és megkérdeztük a két fürdő férfit, hogy ők mit ajánlanak. Tanácsukra páran elindultunk felfedező körútra. Rátaláltunk a felújítás alatt álló egyházmegyei házra ("Kálvineum") és egy kis, használaton kívüli kápolnára.Ittunk a borvízből is:


És aztán elindultunk haza hálatelt szívvel, mert újból jót kirándultunk. Kovásznán rendre leszálltak a társak, de megegyeztünk, hogy ki-ki otthon hálát ad az Úr kegyelméért. Találkozunk majd vasárnap - ha az ÚR is úgy akarja, amikor anyáknapi ünnepély és szeretetvendégség lesz gyülekezetünkben.